Time to changeHet Personal Health Trainer Programma is een intensief programma van zes maanden waarin de deelnemers hun gezondheid significant verbeteren. Het programma bevat Personal Training en persoonlijk advies van een voedingsdeskundige. VMV bedrijfsfitness combineert dit met kennisoverdracht op het gebied van bewegen, voeding en stress. De deelnemers realiseren hiermee een afname van het gewicht, lagere bloeddruk, verlaagde bloedsuikers en een lager cholesterolgehalte. Een blijvende gezonde levensstijl vormt voor de deelnemers het einddoel.

Het programma is gericht op een doorbraak naar een gezonder en energieker leven voor de deelnemer. Dit maakt het voor de deelnemer makkelijker om naar tevredenheid te functioneren zowel privé als in het werk. Voor de werkgever betekent het een grotere productiviteit en minder verzuim.

Opbouw van het programma

– Het programma start met een eendaagse workshop. Naast het opdoen van kennis over voeding en bewegen, gaan de deelnemers direct aan de slag met hun eigen leefpatronen, voorkeuren en het in kaart brengen van de sociale omgeving. Een Health Check wordt gemaakt bij de eerste Personal Training. Deze volgt direct op de workshop en geeft de startpositie van de deelnemer weer.

– De twaalf weken die hierop volgen, staan in het teken van Personal Training. Vijf individuele trainingen begeleiden de deelnemer naar het nieuwe bewegingspatroon. In deze periode vinden ook de consulten plaats met de voedingsdeskundige.

– De tweede periode van 12 weken wordt ingeluid met een workshop van een halve dag. Het uitwisselen van ervaringen, extra kennis en tips voor de nieuwe levensstijl staan dan centraal. Deze tweede periode zorgt voor het normaal worden van de veranderingen in bewegen en eten. De personal training wordt daarom voortgezet en de voedingsdeskundige houdt contact met de deelnemer.

– Gedurende de 24 weken blijft de personal trainer health checks uitvoeren. Hierdoor wordt de vooruitgang van de deelnemer voor hem/haar objectief vastgesteld.

– Een derde workshop sluit het programma af. Daarin delen de deelnemers de resultaten.

– Elke deelnemer krijgt een lidmaatschap van het internetportal De Leefstijlclub. Dit geeft de deelnemer en de trainer een platform voor communicatie, het uitwisselen van kennis en het monitoren van het bewegen.